Betonproducten

Steenslagfundering

De cementgebonden steenslagfundering is een bereid mengsel van zand en steenslag, water en cement. Het voordeel van dit mengsel zit in de afwezigheid van plasticiteit waardoor het oppervlak na verdichting onmiddellijk bruikbaar is. Dit wordt gebruikt als fundering voor wegenis, vooral toegepast onder asfaltverhardingen. Ook dit kwalitatief betonproduct is verkrijgbaar bij Delaere Stortbeton.

site by Visual