Betonproducten

Walsbeton

Dit aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg/m³ om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen. Het grote voordeel is dat het walsbeton verdicht wordt door statisch en trillend walsen en onmiddellijk overrijdbaar is.

site by Visual